När man skriver och berättar om spel och gaming så kan man inte låta bli att ha en helt egen artikel om ett av de allra största och mest spelade spelen – som rubriken skvallrar om så handlar denna artikel om Counter-Strike.Counter-Strike är egentligen bara en expansion av det klassiska spelet Half life, men fick med tiden så stort genomslag att det idag knappt är nödvändigt att ens nämna detta.

Vad går det ut på?

Counter-Strike är ändå som sagt en expansion av ett singelplayer-spel, vilket är motsatsen till vad Counter-Strike är. CS är ett multiplayer-spel, vilket innebär att det spelas som individ, men mot andra spelare, endera via lokalt nätverk eller via internet. Det är ett FPS-spel, (first person shooter), vilket innebär att man ser spelet från sitt spel-jags ögon.

Lagen och spelet

I spelet finns två lag, ett lag med terrorister, vars uppgift endast består i att, på en av oftast två förutbestämda bombplatser, placera (plantera) en bomb, som inom en också förutbestämd tid kommer att explodera, varpå terroristerna kommer att vinna omgången. Bombplatserna är oftast utsatta i närheten av det andra laget, anti-terroristerna eller CT (counter-terrorists), har sin startplats (bas). Det innebär att det av terroristerna krävs endera en strategi eller stor skicklighet i att ha ihjäl sina motståndare, för att ta sig in, och planta bomben på någon av bombplatserna eftersom CT har fördelen att kunna vara på platsen först.

CT:s speluppgift är i sin tur då att endera utplåna terroristlaget innan de kunnat spränga bomben, eller helt enkelt att lyckas desarmera den planterade bomben innan den sprängs. Att desarmera bomben med terrorister kvar i livet kan dock vara svårt eftersom de givetvis kommer att hålla sin planterade bomb inom uppsikt. Detta är en beskrivning om hur spelet går till på de så kallade ”DE”-banorna, eller bomb/defuse, som de också kallas. Dessa banor är de som också i störst utsträckning spelas i de stora turneringar som arrangeras för Counter-Strike, främst för att de är mest lämpade för ändamålet, då de anses ganska välbalanserade – alltså att båda lag har ungefär lika stor chans att vinna.När man spelar på nätet så finns det dock fler varianter av banor, vissa välbalanserade, vissa inte. Men hursomhelst så är det på dessa lite annorlunda uppdrag för de två lagen. Till exempel finns det en typ av banor med beskrivningen ”CS” som innebär att det är en Hostage/rescue-bana – alltså gisslan/rädda-bana på svenska. Det är lite tvärtemot DE-banorna, nu är det terroristerna som till varje pris se till att inte CT kan rädda gisslan till den förutbestämda räddningsplats som finns.Det finns några andra typer av banor också, en del populära, en del inte. En typ som kallas för ”Aim”, som oftast är uppbyggda med att lagen står på varsin sida, oftast med någon typ av skydd att gömma sig bakom, men annars så går det endast ut på att vara den siste som överlever. När det andra lagets spelare alla har dött, då har man vunnit omgången. En annan liknande typ av banor är ”FY”-banorna, som är liknande, men med mer fokus på närstrid, och oftast finns också alla typer av vapen utlagda på golven. På Aim-banorna så är det i regel bara en typ av vapen som används.

Vapen

Det finns en mängd olika vapen i spelet, och av olika typ. Kategorierna är pistoler, hagelbössor, submarine guns (kulsprutepistoler), automatkarbiner, snipers och ett kulsprutegevär. Dessutom finns tre olika granater och en kniv att tillgå. Vilka vapen man kan köpa skiljer sig dock något åt emellan de båda lagen. De kanske mest kända och använda vapnen är automatkarbinerna Kalashnikov 47 (AK47) för terroristerna, och M4a1, en version av automatkarbinen ”M4”, i spelet är geväret även kallat för ”colten”.